Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2013

koxuaga
18:19
8560 3ace 390
Reposted byczekoladaaaAnzayaguu
koxuaga
18:15
8442 3205 390
Reposted bynuwandareasonscanneverwinsunakoaguu
koxuaga
18:10
8313 8bd4 390
Reposted byaguu aguu
koxuaga
18:05
8165 c423 390
Reposted byNamietnikWatermellonaguuthehemingway
koxuaga
18:02
8027 a980 390
Reposted bypiromankakarofornicationaguu
koxuaga
18:01
7987 37fc 390
Reposted bychmielowakarolinnaaDeijiczekoladaaassssssssslepajakszczawiowazjajkiempatyczekckisbackaguusaxn
koxuaga
18:00
7940 abc9 390
Reposted byczekoladaaaaguu
koxuaga
17:58
7865 88fb 390
Reposted byteletubisieczekoladaaapatyczekaguu
koxuaga
17:56

Jeśli posłuchaliście matki, ojca, księdza, faceta z telewizji czy jakichkolwiek innych ludzi, którzy mówili wam, jak postępować i przez to pędzicie teraz nudny, marny żywot, to w pełni na to zasługujecie. Jeśli chcecie być głupimi fiutami, to nimi bądźcie, ale nie oczekujcie wtedy od innych szacunku – głupi fiut to głupi fiut.

— Frank Zappa
Reposted bysmakowacslowaiamawinraryouknowmebetteriamawinraraguu
koxuaga
17:55
7764 b594 390
Reposted bykarolinnaaSenyiabaluopryskliwadziewczyna
koxuaga
17:53
7700 1a18 390
Reposted bythehemingwaykitewalkzupkamlecznalemkoveBiteYouwarkoczczekoladaaabjg2bsabovemartexxxwhynotnowlobuss
koxuaga
17:49

Ludzie, którzy mnie nienawidzą niech nienawidzą mnie jeszcze bardziej. Nie chcę ich uszczęśliwiać.

— Brian Hugh Warner
Reposted byaguu aguu
koxuaga
17:47
7453 ac2e 390
Reposted bythehemingwayaguu
koxuaga
17:41
wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy.
— Elektryczne gitary
Reposted byBalsamistkaPainkazuazuzannasssssssssaguu
koxuaga
17:40
7160 8e18 390
Reposted bysssssssssrutkajestsuper
koxuaga
17:38
7050 91b1 390
koxuaga
17:37

W życiu można uciec od wszystkiego z wyjątkiem samego siebie.

— Graham Masterton
Reposted byBalsamistkasssssssss
koxuaga
17:34
6898 b042 390
Reposted byfoormanpjotrsputnik
koxuaga
17:31
6808 0e86 390
Reposted byowneddrutkajestsuper
koxuaga
17:25
6635 c58a 390
Reposted bymusta-enkelisssssssss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl